en

National 600/1000

Support class National. Technical rules

Reglementet administreres av den norske klubben CRC:


Reglementet for klassen må leses sammen med de generelle reglene som gjelder alle klasser: