en

Machine card

Ordering of Norwegian machine card

For deltagelse i Classic racing kreves det at sykkelen er identifisert med et maskinkort. Dette kortet beskriver de mest sentrale opplysninger ved sykkelen samt hvilken klasse sykkelen er godkjent for. Maskinkort utstedes av den nasjonale organisasjonen for classic racing.

Maskinkortet er personlig og skal fornyes når sykkelen skifter eier. Tidligere eier og maskinkortnummer må da oppgis. Maskinkortet må også fornyes hvis det blir gjort endringer på sykkelen slik at den ikke lenger stemmer med tidligere informasjon. Hvis det benyttes forskjellige motorer til en sykkel skal alle motornumrene oppgis. 

Utfyllt søknadsskjema sendes inn sammen med 2 bilder, et fra hver side av sykkelen. Søknadsskjema for maskinkort lastes ned fra linken, fylles ut og sendes inn. Bruk helst epost og send med skannede bilder.

Gebyr på NOK 200,- betales inn til konto nr 1140 68 20086 (Trøgstad sparebank) og merkes "Maskinkort" og navn på eier av sykkelen.

I Norway the Applications shall be sent to:
Ragnar Eriksen
Fetveien 2732
1910 Enebakkneset
Mobilnr. +47 928 24 925
ragnar_eriksen<<krøllalfa>>hotmail.com

Questions can be directed also to other members in the machine commitee.