en

Supermono

Supportklasse. Supermono reglement

Reglementet administreres av en egen klubb i Norden:


Reglementet for klassen må leses sammen med de generelle reglene som gjelder alle klasser: