Møter CRC og Nordisk

CRC årsmøte 23. februar 2019

Innkalling 2019

CRC årsmøte 2018

Påminnelse om årsmøtet og medlemsmøte i Classic Racing Club.
Øyvind Herheim kommer for å presentere Team Herheim og deres satsing på Isle of Man.
Anita T. Sæther, leder for Roadracing-gruppa i NMF kommer for å fortelle om mulighetene for å kjøre noen Classic-klasser sammen med moderne på Rudskogen i september.
Det blir servering med pizza og brus.

Innkalling 2018

Nordisk møte 2017

Referat Nordisk møte 2017 (ENG)

Noen høydepunkter fra behandlingen av maskinregeglene:
Classic Supersport blir egen klasse for 2018, regelverk er besluttet og publiseres når det er renskrevet. Max 600c for 4 sylindre, max 750cc for 2 sylindre.
Klasse 7B Lille Forgotten Era får ny cut-off dato 31.12.1980, og det åpnes for 4-taks maskiner inntil 450 cc.
Klasse 2B får forskjeller i regelverk for hhv. vannkjølte og luftkjølte motorer.
Generelt tillatt med nyproduserte veivhus hvis de er like de originale.
Ellers en del mindre presiseringer av regelverket, ta en kikk gjennom referatet og se om det kommer noe nytt for "din" kllasse!

CRC stilte sterkt på Motorsportkonferansen 2017

Referat av Jonas Fritsch, 13.11.2017

Kjære classic racing-venner.

Da er Motorsportkonferansen vel overstått og vi har gjort vårt beste for å fronte de flotte verdier og sider ved classic racing. Ragnar Eriksen, Tor Henning Molstad og undertegnede representerte CRC.

Fredag var det duket for et ekstraordinært forbundsting hvor et nytt idrettspolitisk dokument ble gjennomgått, redigert og godkjent. Dette dokumentet skal gjenspeile kjerneverdiene i norsk motorsport og være en guideline for hvordan motorsporten skal utvikles i løpet av de neste 4 årene. I tillegg til dette dokumentet ble det også lagt frem et 4-års budsjett som også skulle godkjennes. Dette dokumentet var ingen lettvekter og vi satt i møte fra 18:00 til 01:30 fredag natt. Så her ble det lagt ned et godt stykke arbeid.

Lørdag og søndag ble brukt i grenmøte og til motorsportkonferansens gallamiddag. Her ble det hedret viktige mennesker i motorsporten samt delt ut priser som bl.a. Årets motorsportutdøver (vinner: det norske kvinnelige trial landslaget), Årets trener (vinner: Pål Anders Ullevoldseter) etc. etc.

Under grenmøte til Roadracing ble det gjennomgått en årsrapport for inneværende år. Denne inneholdt bla.

- Sesongrapport MiniMoto
- Sesongrapport Classic Racing
- Nordisk møte i moderne racing
- Toppidrett
- Terminlister
- Sikkerhet og teknologi
- Markedsføring
- Utdanning og miljø
- Markedsføring av løpshelger
- Rekruttering til roadracing. Vektlagt var kvinner og rekrutering av barn)

Det ble lagt inn forslag til endringer:
- Forslag om endring av startprossedyre ved å kutte ut sighting lap (ble avslått)
- Klasseendringer i moderne roadracing. A og B-klassen bortfaller og blir erstattet med at man blir satt i to forskjellige klasser etter hvordan man kvalifiserer seg tidsmessig. Den raskeste gruppen vil representere NM og den tregere gruppen vil representer NC.
- Etteranmeldingsgebyr ble diskutert.
- C-klassen i moderne roadracing blir fjernet (vedtatt).
- Jenteklassen lever et år til for å se om den kan være til hjelp for rekruttering.
- SR i moderne roadracing blir mer standardisert og blir basert mer på det svenske reglementet.(Pr. i dag blir det tyske IDM-regelverket brukt.)
- Klassen A2 junior fikk nytt navn (JuniorSport 300)
- Det ble opprettet en ny klasse: Supersport 300
- Det vil også bli forsøkt med en ny klasse for «old boys» 40+. Litt ala den gamle klassen som het free for all, men her skal det settes en begrensing for alder. (denne skulle drøftes videre)
- Det ble diskutert en seriepåmeldingsavgift.


Listen er ikke uttømmende og det vil bli lagt ut rapporter på NMF sin side om kort tid.
NMF vil også om kort tid lansere en eske-ny nettside som er mye mer intuitiv og moderne enn dagens side, som er vanskelig å navigere i. Så dette er jo gode nyheter for oss som kanskje ikke er så glad i å bruke NMF sine sider.

Vi i classic har også fått muligheten for å få en redaktøransvarlig på NMF roadracingside på facebook. Slik kan vi være med på å promotere classic racing gratis gjennom et forum som kanskje ikke har blitt brukt for mye den siste tiden.

Vi venter fortsatt på referatet fra det nordiske møtet i classic i Danmark, men jeg kan komme med en hyggelig nyhet og det er at Classic Superbike og Classic Supersport nå blir delt opp i to separate klasser med egne poenginndelinger. Disse blir kjørt i samme heat på lik linje som før inntil klassene blir for store. Dette er en super nyhet og classic supersport vil sannsynligvis være en rimelig innstegs-gren i Classic Racing.

Under grenmøtet ble CRC til stadighet dratt fram med positive eksempler og trekk. Moderne racing ser til oss og ser at vi får til fulle heat, publikum på løp og god stemning i depotet. Det er viktige verdier vi i Classic racing ALDRI må legge til side. Vi har noe helt unikt og det skal vi være stolte av.

Classic. Nordisk møte 2016

Referat Nordisk møte 2016 (ENG)

NMF-Grenmøte RoadRacing MSK 2015

NMF Møtereferat-2015-11-07

Classic. Nordisk møte, København 2015

Referat Nordisk møte 2015 (ENG)

CRC årsmøte 2015

Referat_årsmøte-CRC_2015

Nordisk møte oktober 2014

Møte holdt i Stockholm 11.10.2014. Svein-Erik Johansen representerte Norge.
Referat fra Nordisk møte

CRC årsmøte 2014

Årsmøte i Classic Racing Club vil avholdes Lørdag 18. januar i Company MC sine lokaler. Følg link for å se innkallingen og sakslista. Vel møtt til en trivelig ettermiddag i Oslo.
innkaling 2014.pdf

CRC årsmøte 2013

Classic Racing Club holder årsmøte Lørdag 23. februar på samme sted som vi har gjort de senere årene. Klikk på linken for å se innkallingen til møtet. Vi håper du dukker opp for en motorsykkelprat i den kalde vinteren.

innkalling.pdf

CRC årsmøte 2012

Innkalling til årsmøte i Classic Racing Club - Lørdag 25.02.2012

Styret vil med dette innkalle til årsmøte
i Classic Racing Club
Lørdag 25. Februar 2012.

Møtet starter kl. 14:00 presis, og avholdes hos
Company MC sitt lokale, Mosseveien 24 i Oslo,
samme sted som i fjor.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må
være styret i hende senest 14 dager før møtet.

Hamar. 9/1. 2012. Hilsen StyretSaksliste:
1 Valg av ordstyrer og referent
2 Godkjenning av innkalling og saksliste
3 Årsberetning
4 Regnskap
5 Medlemsblad og nettside
6 Medlemskontingent
7 Classic TT 2012
8 Innkomne saker
9 Eventuelt
10 Valg
11 Premiering.

.