Flaggsignaler

Norsk flagg eller lyssignal
Start

Grønt flagg
Klar bane. Brukes etter gult flagg for å markere "fare over",
og gjelder frem til eventuelt neste gule flagg.
Vises også mellom heatene.

Gult flagg
Fare. Brukes når noe har skjedd, hinder i banen.
Førerne senker farten og må være forberedt på å stoppe.
All forbikjøring forbudt.

Hvitt flagg
Tjeneste/utrykningskjøretøy i umiddelbar nærhet.

Blått flagg
Informerer føreren om at blir tatt igjen av en raskere deltaker.

Gult/rødt stripete flagg
Fremmed materiell på banen som forårsaker glatt kjørebane.
(f.eks olje).

Rødt flagg
Fare! Heatet stoppes før tiden. Førerne senker farten,
kjører runden ferdig og inn i depot.

Svart flagg og førerens startnr. (Hvite sifre)
Fører med angitt nr skal kjøre i depot.
Det behøver ikke nødvendigvis bety diskvalifisering.

Svart/orange flagg og førerens startnr. (Hvite sifre)
Teknisk feil med kjøretøyet. Fører med angitt nr. skal forlate
banen på nærmeste lemplige sted eller kjøre i depot.

Svart/hvitt rutet flagg
Målflagg. Heatet er ferdig. Førere kjører til depot.