Nasjonal

Hensikten med klassen er å åpne for bruk av sykler som ikke lenger anses som topp konkurransedyktige i NM klassene i roadracing og samtidig gi et tilbud til de førere som har et lavere ambisjonsnivå enn førerne i NM klassene. Det vil være visse restriksjoner på syklene for å begrense kostnadsnivået. Det vil også være visse begrensninger for hvem som kan delta for å begrense konkurransenivået.

Reglement Nasjonal