Reglement / Regulations

Den norske klubben CRC administrerer maskinreglene for følgende klasser:
Formula 80-87 klasse 7C F1(stor) og F2(liten), Classic Superbike og Classic Supersport.

Den svenske klubben MCHK-Racing administrerer maskinreglene alle de øvrige klasser inkludert Parade samt fellesbestemmelser som gjelder alle klasser, men unntatt supportklassene Supermono og Nasjonal.

Det årlige Nordisk møte fastesetter eventuelle regelendringer. Disse blir normalt gyldige fra og med første etterfølgende sesong med mindre det er angitt en innføringsperiode.

The regulations for the following classes are managed by the Norwegian club CRC:
Formula 80-87 class 7C F1(large), F2(small), Classic Superbike and Classic Supersport.

The regulations for all remaining classes including Parade and specifications common to all classes, are managed by the Swedish club MCHK-Racing, with the exception of the support classes Supermono and Nasjonal.

Any changes to the regulations are decided by the annual Nordic Meeting, normally for implementation the following racing season.

Oppdateringer i sesongen og utenom Nordisk møte

Mid-season changes and changes outside of the Nordic Meeting

NB! Ny regel om plassering og beskyttelse av oljekjøler - allerede for Karlskoga. [29.8.2018]

Oljekjølere som er plassert lavere enn en tenkt linje fra overkant av framdekket til overkant av bakdekket skal beskyttes med netting. Se skisse som illustrerer dette: oljekylare_ny_regel.png