Classic Superbike

Periode 1988 - 1998

Norsk versjon blir lagt ut når den er klar oversatt. Se engelsk versjon inntil videre. [18.3.2019]

Dette er en oversettelse av det engelske reglementet, godkjent for 2018-sesongen av nordisk møte 21.-22. oktober 2017. Ved mulige uoverensstemmelser er det den engelske versjonen som gjelder.

Endringer fra 2017-sesongen til 2018-sesongen er merket med gult.

Lenke legges her når den er klar

Se også de allmenne regler 

Classic-reglemente-2019_1-sv