Classic Supersport

Periode 1988 - 1998

Norsk versjon blir lagt ut når den er klar oversatt. Se engelsk versjon inntil videre. [18.3.2019]

Lenke blir lagt her når den er klar

Se også de allmenne regler 

Classic-reglemente-2019_1-sv