Generelle regler

Link til regler som MCHK administrerer.
Link to regulations managed by the Swdish club MCHK-Racing.

Kap. 1 for generelle regler.

Classic-reglemente-2019_1-sv

English version:

Nordic-classic-eligibility-rules-2019

Adminstrasjon av maskinreglene
Management og the regulations

Den norske klubben CRC administrerer maskinreglene for følgende klasser:
Formula 80-87 klasse 7C F1(stor) og F2(liten), samt Classic Superbike.

Den svenske klubben MCHK-Racing administrerer maskinreglene alle de øvrige klasser inkludert Parade samt fellesbestemmelser som gjelder alle klasser, men unntatt supportklassene Supermono og Nasjonal.

Det årlige Nordisk møte fastesetter eventuelle regelendringer. Disse blir normalt gyldige fra og med første etterfølgende sesong med mindre det er angitt en innføringsperiode.

The regulations for the following classes are managed by the Norwegian club CRC:
Formula 80-87 class 7C F1(large) og F2(small) and Classic Superbike.

The regulations for all remaining classes including Parade and specifications common to all classes, are managed by the Swedish club MCHK-Racing, with the exception of the support classes Supermono and Nasjonal.
Any changes to the regulations are determined by the annual Nordic Meeting, normally for implementation the following racing season.