Klasse 1, før 1948

Link til regler som MCHK administrerer.
Kap. 3 for maskinreglene og kap. 1 for generelle regler.

Classic-reglemente-2019_1-sv


ENGLISH version:

Nordic-classic-eligibility-rules-2019