Klasse 3: 250cc, Klasse 4: 350cc, Klasse 5: 500cc, Klasse 6: 750cc

Link til regler som MCHK administrerer.
Kap. 3 for maskinreglene og kap. 1 for generelle regler.

Classic-reglemente-2019_1-sv


ENGLISH version:

Nordic-classic-eligibility-rules-2019