Klasse 7A Forgotten Era stor <1300cc, Klasse 7B Forgotten Era liten <250cc, Periode 1972-79


Link til regler som MCHK administrerer.
Kap. 5 for maskinreglene og kap. 1 for generelle regler.

Classic-reglemente-2019_1-sv


ENGLISH version:

Nordic-classic-eligibility-rules-2019