Parade og banedager

Link til regler som MCHK administrerer.
Kap. 1 for generelle regler.
Kap. 2 for paradekjøring og kjøring på banedager.

Classic-reglemente-2019_1-sv

English version: (OLD version, the new one is on the way)
Eligibility-rules-MCHK-2016:2

Øvrige regler for Parade

Link til regler som MCHK administrerer.

Paraderegler MCHK