Racekalender og påmeldinger. RACE ENTRIES AND SCHEDULE

Racekalender for 2022:


13. - 15. mai 2022, Ring Djursland, Danmark

27. - 29. mai 2022, Botnia Ring, Finland

10. - 12. juni 2022, Våler, Norge

1. - 3. juli 2022, Sokndal, Norge (nyhet i år!)

12. - 14. august 2022, 57-ÅrsRacet, Linkøping, Sverige

2. - 4. september 2022, Gelleråsen TT, Karlskoga, Sverige