Kontakt Classic Racing Club

Klubbkontakt

For påmelding til løp:                    (gå heller til Racekalender og påmelding til løp) 
For bestilling av maskinkort:       
(gå heller til Maskinkort)
For kjøp av lisens:                         
(gå heller til Lisens og medlemskap)
For betaling av medlemsavgift:   (gå heller til Lisens og medlemskap)

For å bestille startnummer:          (gå heller til  Maskinreglement 
For å bestille tidtakingstransponder: (gå heller til Maskinreglement )    Classic Racing Club Norway
Postboks 20, 2322 Ridabu

E-post:
post<<krøllalfa>>crc.no

Telefonnummer:
(+47) 950 68 422

Følg oss:

Facebook

Klubbens styre, valgt 2022

Formann (signaturrett og prokura): Rolf Holmlund   post<<krøllalfa>>crc.no 
Nestformann: Espen Sandbakken  
Styremedlem: Øyvind Herheim,
Styremedlem: Tor Henning Molstad,
Styremedlem: Rolf Johansen 
Vara: Jonas Fritsch
Vara: Odd Øiseth 
Valgkomite: Geir Jakobsen
Valgkomite: Gert Mikkelsen 
Revisor: Morten Storsveen, 
Revisor: Morten Rønning

Regnskapsfører: Frode Haugli

Maskinkomité

Kontakt med maskinkomitéen skjer enten gjennom klubbens postadresse eller helst på følgende epostadresser:

Innspill til Nordisk møte eller annet som har å gjøre med regelverk, teknisk, mv.
teknisk<<<krøllalfa>>crc.no

Bestilling av maskinkort og spørsmål om maskinkort: 
maskin-kort<<krøllalfa>>crc.no

Maskinkomité:
Espen Sandbakken (hovedkontakt maskinkort)
Morten Storsveen (maskinkort)
Rolf Holmlund (maskinkort)
Tor Henning Molstad (maskinkort)
Ragnar Eriksen
Steinar Nilsen 
Odd Øiseth
Sven Erik Johansen SIMS