Maskinreglement / MACHINE RULES, ELIGIBILITY

Teknisk reglement for Norden

Det årlige Nordisk høstmøtet fastsetter eventuelle regelendringer. Den norske klubben CRC administrerer maskinreglene for følgende klasser: Klasse 7C Formula 80-87 F1 og F2, Classic Superbike (1988 - 1998) og Classic Supersport 600 (1988 - 1998). Den svenske klubben, MCHK-Racing, administrerer maskinreglene for alle de øvrige klasser inkludert Parade, men unntatt supportklassene Supermono og Nasjonal som blir administrert av egne klubber utenfor classic racing.

Regler for startnummer.  
Tidtakningstransponder.

Den svenske klubben administrerer fellereglene som gjelder alle klasser. 
Disse må leses sammen med reglementet for den enkelte klassen, klikk for lenke her.


Klikk på klassen for å se reglementet for den enkelte klassen: De angitt begrensningene i motorstørrelse og årstall er kun stikkordsmessig, se reglementet for presise data.