Maskinreglement / MACHINE RULES, ELIGIBILITY

Teknisk reglement for Norden

Det årlige Nordiske høstmøtet fastsetter eventuelle regelendringer. Der bringer de enkelte land inn sine forslag som blir behandlet og besluttet med hhv. avslag, aksept eller delvis aksept med ev. korreksjoner.

Den norske klubben CRC administrerer maskinreglene for følgende klasser: Klasse 7C Formula 80-87 F1 og F2, Classic Superbike (1988 - 1998), Classic Supersport 600 (1988 - 1998) og Nasjonal 600/1000. 

Den svenske klubben, MCHK-Racing, administrerer maskinreglene for alle de øvrige klasser enn de som er nevnt ovenfor, inkludert Parade, men unntatt supportklassen Supermono som blir administrert av egen klubb utenfor classic racing.

Tildeling av startnummer blir administrert av svenske TA-SVEMO, lenke her:

Regler for startnummer.  

Tidtakningstransponder.

Den svenske klubben administrerer fellereglene som gjelder alle klasser. Disse må leses sammen med reglementet for den enkelte klassen, klikk for lenke her:


Klikk på klassen for å se reglementet for den enkelte klassen: De angitt begrensningene i motorstørrelse og årstall er kun stikkordsmessig, se reglementet for presise data.