Formula 80-87 F1 og F2

Formula80-87 nordisk teknisk reglement

Reglementet for klassen er administrert av den norske klubben CRC.


Reglementet for klassen må leses sammen med de generelle reglene som gjelder alle klasser:

(Versjon: Etter nordisk møte for bruk i sesongen 2019)

1. Type og alder:

Klassen er åpen for sykler som ble brukt, eller kunne ha blitt brukt i FIM GP klassene og FIM formula klassene til og med sesongen 1987. Replikaer av slike sykler er også tillatt. Sykler produsert for sesongen 1988 og prototyper eller replikaer av prototyper som ble brukt av enkelte fabrikker for forberedelse til Superbike klassen som ble opprettet for 1988 er ikke tillatt, selv om disse skulle ha blitt kjørt i race før 31/12-87. Prototyper bygget spesielt for andre racing klasser en de som er nevnt over er ikke tillatt. Yamaha TZ 750 med tidstypiske endringer, er tillatt selv om denne sykkelen ikke faller inn under kategoriene som er nevnt  på grunn av at den er en eldre sykkel som likevel var i utstrakt bruk i tidsrommet som klassen
dekker. Klassen er delt i 2 kategorier basert på sylindervolum (F1 og F2). Ved modifisering eller nybygging av sykler skal tidstypisk utseende og design beholdes. Eieren av sykkelen er ansvarlig for at sykkelen er i henhold til reglementet og at alle deler av sykkelen, både utseendemessig og funksjonelt, er tidstypisk. Det er eierens ansvar å kunne bevise dette ved hjelp av fotografier og annen dokumentasjon, med kildeangivelse.
Forøvrig gjelder følgende:

2. Maskinkort: 

Maskinkort kreves for konkurranse og parade.

3. Ramme og svingarm: 

Skal være av stil og type som ble anvendt innenfor aldersgrensen.
Svingarm kan forsterkes, men tidstypisk utseende må beholdes (se §1, eiers ansvar).

4. Forgaffel:

Skal være av type og modell som ble anvendt innenfor aldersgrensen. Største tillatte diameter på forgaffel er 43 mm. Avvik kan godkjennes hvis gaffelen er dokumentert brukt til roadracing i aktuell klasse innenfor tidsperioden. WP opp ned gaffel med utvendig justering av demping er ikke tillatt. Öhlins opp ned gaffel er ikke tillatt.

5. Styreanordning:

Se maskinreglementet til NMF.

6. Hjul:

Hjul skal være tidstypiske, 16,5" hjul er ikke tillatt. Hjul med trådeker skal ha felger av
aluminium med høy eller lav kant. Alle bærende deler av et hjul må være av metallisk materiale.

7. Bremser:

Kan ikke være av nyere type eller utførelse enn det som ble brukt innenfor
aldersgrensen. Bremseskiver skal være av jernholdig materiale. Bremsekalipere skal være av
modell som var tilgjengelig innen tidsperioden. Maksimum 4 stempler for dobbeltvirkende
kalipere og 2 stempler for enkeltvirkende kalipere. Radialmonterte kalipere er ikke tillatt.
Bremsepumpe til forbrems må ha pumpestempel parallelt med styret.

8. Dekk:

Slick og regndekk er tillatt i denne klassen. Ventil bør være av kort modell. Ventilhatt
skal være av metall og ha pakning.

9. Fjæring bak:

Støtdemper kan ikke ha hydraulisk forspenning av fjær, med mindre dette var
originalt på sykkelen. Da kan den originale støtdemperen brukes som en komplett enhet. Lenkarmsystem er fritt.

10. Tank, sete og kåpe:

Skal være av stil og utseende som ble brukt innen tidsperioden. MC skal
være utstyrt med kåpe. For 4-taktere gjelder følgende tillegg: Underkåpen skal være konstruert slik at den ved et motorhavari kan romme minst halvparten av den totale mengden kjølevæske og motorolje som motoren inneholder (minimum 5 liter). Laveste kant for åpninger i kåpen må være minst 50 mm over kåpens bunn. Underkåpen må være utrustet med to hull på 25 mm ved kåpens bunn. Disse hullene må være gjenplugget i tørrvær og kan bare åpnes i regnvær i samsvar med teknisk kontrollants direktiver.

11. Motor:

Motorblokk, sylinder og topplokk skal være av type som var tilgjengelig innenfor
aldersgrensen. Fri trimming. Bearbeiding og endring av originaldeler er tillatt, også montering av tidstypisk tilbehør. Klassen er delt i 2 kategorier basert på sylindervolum:

F1:
Sylindervolum 251 - 500 cm3 for sykler som normalt faller inn under GP reglementet.
Sylindervolum 401 - 500 cm3 for 2-taktere som normalt faller inn under Formula reglementet.
Sylindervolum 601 - 1100 cm3 for 4-taktere som normalt faller inn under Formula reglementet.

F2:
Sylindervolum 0 - 250 cc for sykler som normalt faller inn under GP reglementet.
Sylindervolum 0 - 400 cc for 2-taktere som normalt faller inn under Formulareglementet
Sylindervolum 0 - 600 cc for 4 sylindrede 4-taktere som normalt faller inn under Formula-reglementet.
Sylindervolum 0 - 750 cc for 2 sylindrede 4-taktere som normalt faller inn under Formula-reglementet.

Boring til stempler i original overdimensjon er tillatt selv om maskinen da overskrider
sylindervolumet som gjelder for klassen.

12. Nummerplate:

For utførelse, se det generelle maskinreglementet.

Farger skal være:

Klasse F1 GP sykler (500 cc): Gul bakgrunn (RAL kode 1003) med svarte tall.
Klasse F1 gate baserte sykler: Hvit bakgrunn (RAL kode 9010) med svarte tall.

Klasse F2 GP sykler (125 cc) Svart bakgrunn (RAL kode 9005) med hvite tall.
Klasse F2 GP sykler (250 cc) Grønn bakgrunn (RAL kode 6002) med hvite tall.
Klasse F2 gate baserte sykler Blå bakgrunn (RAL kode 5010) med hvite tall

13. Oljeplugger og slanger:

Oljeplugger eller skruer som hvis de løsner kan forårsake
oljelekkasje skal sikres med låsetråd eller låseblikk. Sikringen skal være mot en fast del (ikke mot eksosrør eller annen vibrerende del). Låsetråden skal være rustfri glødet tråd med minimum diameter 0,7 mm. Kobbertråd er ikke tillatt. Utvendige trykkbelastede oljeslanger skal være i armert utførelse og utstyrt med skruanslutninger som skal være sikret. Slangeklemmer er ikke tillatt på slike slanger. Oljefilter skal sikres med slangeklemme som igjen sikres mot et fast punkt med låsetråd.

14. Utluftning:

Utluftning fra veivhus, gearkasse og bensintank skal utstyres med slange som føres til passende oppsamlingsbeholder.

15. Forgassere:

Fritt. Innsprøytning er tillatt hvis det var originalmontert. Innvendig diameter i spjeldhuset kan endres, forøvrig må innsprøytnings systemet være som originalt.

16. Tenningsanlegg:

Fritt. Sykkelen skal være utstyrt med nødstoppbryter som skal være lett tilgjengelig på styret.

17. Gearkasse:

Max 6 gear er tillatt.

18. Transmisjon:

Fritt. Kjedelås med låsefjær skal sikres med låsetråd eller lignende.

19. Eksosanlegg og lyddemping:

Gjelder for all kjøring. Sykkelen må være utstyrt med lyddemper slik at den tilfredsstiller gjeldende krav til støynivå. Lyddemper kan avsluttes bakenfor bakhjulet hvis dette er nødvendig for å oppfylle lydkravene.

20. Instrumenter, hendler og pedaler:

Instrumenter er fritt. Hendler og pedaler skal tilfredsstille krav i det generelle maskin reglementet. Gasshåndtaket må returnere til lukket stilling når det slippes.

21. Replikaer:

Utseende skal stemme overens med originalen.

Generelt:

Sykkelen skal være preparert for racing bruk. Støtter og eventuell startpedal skal
demonteres.

Retningslinjer for klassifisering av sykler.

For FIM formula klassene skal motoren i utgangspunktet komme fra en gatesykkel. Ramme, fjæringskomponenter og hjul er fritt innenfor reglementet som er beskrevet over. Sylindervolumet for 4-taktere i Formula 1 var maksimalt 1000 cm3 til og med sesongen 1983. Dette ble så senket til 750cm3. Vi har i vårt reglement satt en øvre grense på 1100cm3 for at flest mulig typer sykler skal kunne brukes. Sylindervolumet for 2-taktere i Formula 2 var maksimalt 350 cm3. Vi har i vårt reglement satt en øvre grense på 400cm3 for å øke tilgjengeligheten på typer som sykler kan brukes. Sylindervolumet for 4-taktere i Formula 2 var maksimalt 600 cm3. Vi har i vårt reglement beholdt denne grensen for 4-sylindrede maskiner, men har satt en øvre grense på 750cm3 for 2-sylindrede maskiner.
Opplisting med veiledning og eksempler på sykler som vil være tillatt å bruke. Sykler som ikke er listet vil bli vurdert separat. Sykler som er produsert uforandret i 1987 og senere, er også tillatt.

Bimota
Bimota YB4 er tillatt.
YB4 EI er ikke tillatt.
Bimota rammer identiske med YB4 rammen eller andre rammer produsert innenfor tidsrommet som klassen dekker er tillatt i kombinasjon med godkjente motorer.

Ducati
750 Montjuic 1986, 750 Laguna Seca 1987, 750 Santamonica 1987, 750 Paso 1986, 87, 88 er tillatt. 
750 motor i kombinasjon med tidstypisk ramme fra andre produsenter er tillatt.
906 Paso 1988, 89 er ikke tillatt. 
Sykler med 4 ventiler pr. sylinder er ikke tillatt.

Harley Davidson
HD Sportster cup ble tidligere kjørt som egen klasse, men på grunn av synkende deltagelse ble klassen nedlagt. For at disse syklene fortsatt skal kunne benyttes er det besluttet at HD Sportster skal kunne kjøre i klasse Formula 80 - 87.Classic reglement formula rev. 10, vedtatt på Nordiskmøte 2013 Side 4.
Følgende sær-regler gjelder for disse syklene:
- Maksimum sylindervolum 1200 cm3
- Original ramme må benyttes
Forøvrig følges reglementet for klassen.

Honda
NSR 250R 1987 (type MC16) er tillatt.
NSR 250R 1988 (type MC18...) er ikke tillatt.
NS 400R 1985-1988 er tillatt.
RS 250 tillatt til og med modellår 1989.
RS 500 sykler med rør ramme er tillatt. Sykler med "deltabox" type ramme er ikke tillatt.
VFR 400 NC24 er tillatt, NC30 er ikke tillatt.
CBR 400 NC23 er tillatt, NC29 er ikke tillatt
CBR 600 modellår 1987 og 88 (motor og rammenummer PC19....) er tillatt.
CBR 600 modellår 1989 og 90 (motor og rammenummer PC23....) er tillatt.
VFR 750 modellår 1986, 87 og 88 er tillatt.
VFR 750 R (RC 30) er ikke tillatt.
CBR 1000 modellår 1987 og 88 er tillatt.
89 og 90 PC23

Kawasaki
GPX 750 til og med modellår 1988 er tillatt
ZX 10 er tillatt
ZXR 750 er ikke tillatt

Rotax 250
Sylindre av årsmodell 87 og 88 som identifiseres med innstøpt delenummer 223 350 (med
eksosventil) eller 223 355 (uten eksos ventil) er tillatt. Årsmodell 89 og senere, delenummer 223 530 og 223 535 er ikke tillatt. Sylindre som ikke kan identifiseres med delenummer er ikke tillatt. V-twin motorer er ikke tillatt.

Suzuki
RG 500 MK VII og nyere, er tillatt
RG 500 gatesykkel er tillatt
GSXR 400 E, F, G og H er tillatt. J er ikke tillatt
GSXR 750 modellår 1985, 86 og 87 er tillatt. 1988 modell som komplett sykkel er ikke tillatt, men rammen regnes som replika av en ramme som fabrikken kjørte race med innenfor aldergrensen for klassen og er derfor tillatt. 
GSXR 750 RR er ikke tillatt.
GSXR 1100 modellår 1986, 87 og 88 er tillatt.

Yamaha
TZ 250T 1987 modell er tillatt (paralelltwin med eksosutløp forover)
TZ 250U 1988 modell er ikke tillatt (paralelltwin med eksosutløp bakover)
TZ 500 med 2 eksosutløp bakover er tillatt (TZ 500J)
TZ 750 er tillatt
RD 350 er tillatt
RD 500 er tillatt
FZR400 1WG, 2TK og 3EN er tillatt, 
FZR400 RR 3TJ er ikke tillatt
FZ 750 og FZR 750 er tillatt. 
FZR 750 R (OW01) er ikke tillatt
FZR 1000 er tillatt. 
FZR 1000 EXUP er ikke tillatt