Formula 80-87 F1 og F2

Formula80-87 nordisk teknisk reglement

Reglementet for klassen er administrert av den norske klubben CRC.


Reglementet for klassen må leses sammen med de generelle reglene som gjelder alle klasser: