Nasjonal 600/1000

Supportklasse. Nasjonal reglement

Reglementet administreres av den norske klubben CRC:


Reglementet for klassen må leses sammen med de generelle reglene som gjelder alle klasser: