Maskinkort og maskinkomité

CRC maskinkomité

Maskinkomiteen administrerer våre maskinkort og godkjenner sykler for bruk i Classic Racing.

Maskinkort blir fra 2017 utstedt på dette skjemaet.

Kontaktinformasjon for maskinkomitèen:

Ragnar Eriksen
Fetvn.2732
1910 Enebakkneset
Tlf. priv.: 63 88 30 51
Mobil: 928 24 925

Steinar Nilsen
Valldalhagen 22
4317 Sandnes
Tlf. priv.: 51 62 24 66
Mobil: 926 55 321(denne er veldig lite i bruk)

Maskinkort

For deltagelse i Classic racing kreves det at sykkelen er identifisert med et maskinkort. Dette kortet beskriver de mest sentrale opplysninger ved sykkelen samt hvilken klasse sykkelen er godkjent for. Maskinkort utstedes av den nasjonale organisasjonen for classic racing.

Maskinkortet er personlig og skal fornyes når sykkelen skifter eier. Tidligere eier og maskinkort nummer må da oppgis. Maskinkortet må også fornyes hvis det blir gjort endringer på sykkelen slik at den ikke lenger stemmer med tidligere informasjon. Hvis det benyttes forskjellige motorer til en sykkel skal alle motornummerne oppgis. Se link for nedlasting av søknadsskjema for maskinkort.

Utfyllt søknadsskjema sendes inn sammen med 2 bilder, et fra hver side av sykkelen.
Gebyr på NOK 200,- betales inn til konto nr 1140 68 20086 (Trøgstad sparebank) og merkes "Maskinkort" og navn på eier av sykkelen.


Søknadsskjema for maskinkort kan lastes ned under og fylles ut elektronisk:

I Norge skal søknad sendes til:
Ragnar Eriksen
Fetveien 2732
1910 Enebakkneset
Mobilnr. 928 24 925
ragnar_eriksen@hotmail.com

Søknadsskjema maskinkort 2017