Startnummer

Startnummer

Startnummer i den nordiske serien håndteres av svenske TA-Svemo. For å beholde sitt startnummer må man registrere en profil gjennom å følge instruksjonen på nettsida.

For startnummer i Supermono, kontakt Nordic Supermono Association.

I løpet av en endringsperiode på vinteren, ofte november-desember, gis alle førere tid å bekrefte eller endre sine faste startnummer fra året før, da funksjonen for å velge et helt nytt startnummer er deaktivert. Etter endringsperioden kommer startnummer som ikke er opptatt til å bli valgbare (med unntak for nummer mellom 1-10 eller tilsvarende i spesialnummerserier som fortsatt er låste) og da er det først till mølla som gjelder.

Merk at begrensede nummerserier benyttes for å gjøre det mulig å kjøre sammenslåtte klasser i heat:
Klasse 1 <47 har reservert startnummer mellom 1 - 29,
Klasse 2 <175cc har reservert startnummer mellom 31 - 60
Klasse 2B 50cc har reservert startnummer mellom 61 - 80
Resterende nummer opp til 99 er frie å velge som personlige nummer.
For klassene 3 (250cc) og 4 (350cc) er startnummer 51 - 70 sperret og reservert for klasse 7B.
Sidevognsklassene 8A-8D deler på hele nummerserien.

Regler for synlighet, størrelse og farger på skilt og tall finnes i maskinreglene.