Supermono

Supportklasse. Supermono reglement

Reglementet administreres av en egen klubb i Norden, Nordic Supermono Association. Ta kontakt med dem for informasjon. De har en Facebookside, men nettsiden supermono.se har nede pr. mars 2023.


Reglementet for klassen må leses sammen med de generelle reglene som gjelder alle klasser: