Tidtakningstransponder

For å delta på løp (unntatt Parade) må du ha transponder av type Mylaps for det elektroniske tidtakingssystemet. På noen løp tilbys leie av transponder, men dette er i beste fall en nødløsning for den som har glemt transponderen hjemme. Man kan ikke stole på at det er nok transpondere tilgjengelig for leie, og det blir fort bortkastede penger i stedet for å skaffe egen transponder selv. 

https://speedhiveshop.mylaps.com/motorbike.html